Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby podnik Top Grily, provozovaný společností Dobromarket s.r.o., se sídlem Jihlavská 2a, Troubsko, IČ: 08954461, (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, IČ a DIČ v případě firemních zakázek. 

Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování nabízených služeb a jejich zdokonalování k Vaší spokojenosti, konkrétně pro zpracování přijatých objednávek, informování Vás o dostupnosti zboží či pro účely jiné komunikace související s nabízenými službami. Správce je bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, to jest po dobu objednávky a záruční doby.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@topgrily.cz nebo dopis na adresu společnosti Jihlavská 2a, 664 41 Troubsko, Česká republika.

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu
- Obchodní společnost Heureka Shopping s.r.o.., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 02387727, zapsaná  v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 218977, jako poskytovatel marketingových služeb.
- Obchodní společnost Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10 Praha 5, 150 00, IČ 26168685, zapsaná  v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 6493 , jako poskytovatel marketingových služeb
- Další subjekty zajišťující marketingové služby (Google LLC, Favi online s.r.o., Heureka Group a.s.)
- A dále za účelem zpracování objednávky dopravci a účetní kanceláři s nimiž máme smluvní vztah chráněný smlouvou včetně smlouvy o zpracování osobních údajů.
- Případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.